Stipro Skrējiens 2017
Piesakies šeit
draugiem.lv
twitter.com
facebook.com
youtube.com
Menu

Šķēršļi

“Betsafe Stipro skrējiens” ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus.

Baltais dīķis
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izskrien cauri ūdenstilpnei, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, skrienot tam pa vidu.
Betsafe elektrokalns
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks uzmanīgi uzrāpjas stāvajā smilšu kalnā un otrā pusē no kalna nokāpj.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt ievērojot trases norobežojošos marķējumus. Šo šķērsli pārvaram uzmanīgi un piesardzīgi. Kāpjot lejā esiet uzmanīgi, cieniet citus dalībniekus.
Lux Express lielais tramplīns
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks uzmanīgi uzrāpjas kalnā un otrā pusē no kalna nokāpj, ieskrienot moto trasē. Moto trasē jāpārvar lielais smilšu tramplīns.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt ievērojot trases norobežojošos marķējumus. Šo šķērsli pārvaram uzmanīgi un piesardzīgi. Kāpjot lejā esiet uzmanīgi, cieniet citus dalībniekus.
Garmin dīķis
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izskrien cauri ūdenstilpnei, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, skrienot tam pa vidu.
Nissan slīpā siena
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks uzskrien augšā pa moto trases tramplīnu un pārrāpjas pāri slīpajai sienai.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – sienas nedrīkst pārvarēt no sāna. Nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt ievērojot trases norobežojošos marķējumus.
Sanatorija
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks ielec grāvī un turpina skriet pa grāvi.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – Nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt ievērojot trases norobežojošos marķējumus un skrienot tam cauri pa vidu.
Gandra lielais piņķeris
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izlien cauri pinķierim, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli gar pinķera sāniem. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt ievērojot trases norobežojošos marķējumus un skrienot tam pa vidu.
Klasītes
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārskrien pāri riepām, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli skrienot tam pa maliņu, neskrienot pāri riepām, nedrīkts šķērsot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt ievērojot trases norobežojošos marķējumus un skrienot tam pa vidu.
9Vīri taisnā siena
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārrāpjas pāri katrai sienai, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Nedrīkst izlaist nevienu dēļu sienu vai pārvarēt to pa sānu. Ja siena ir pārvarēta, atpakaļ rāpties nedrīkst. Sods par nepareizi pārvarētu šķērsli un par katru izlaistu sienu – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt pa vidu.
 • Uzmanību! Esam piesardzīgi un apdomīgi lecot lejā no sienām.
Sapieris
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks palien apakšā zem režģa un izlien cauri šķērslim, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, skrienot tam pāri pa augšu. Nedrīkst pārvarēt šķērsli šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt guļus stāvoklī un lienot tam cauri pa vidu.
 • Uzmanību! Neceliet galvu vai citu ķermeņa daļu pārāk augstu!
Spoles
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārvar visas spoles, lienot tām pāri pa augšu, vai pa apakšu. Pārvarot šķērsli dalībnieks ievēro laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums – lai izvairītos no sodiem, šķērsli pārvarēt pa vidu.
Kāpa
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks uzskrien augšā stāvā smilšu kalnā ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, skrienot pa vidu.
Stiga
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izskrien cauri šķērslim ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
Purva bridējs
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izskrien cauri šķērslim ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
Mugurkalns
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izskrien cauri šķērslim ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
Force Fix pirtiņa
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks, kāpjot augšā un lejā, noteiktās vietās izlienot cauri caur apakšu, pārvar šķērsli, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus un dzeloņdrāšu norobežojumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus, dzeloņdrāšu norobežojumus, vai pārvarēt to pa ārpusi. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli ieteicams pārvarēt pa vidu un ievērot dzeloņdrāšu norobežojumus.
Žogu fabrikas pontoni
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks ieskrien ūdenī un izlien cauri pa apakšu zem mucām.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, rāpjoties pāri mucām pa augšu. Nedrīkst pārvarēt šķērsli šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt pa vidu un lienot mucām pa apakšu.
Rent4event stikla kalns
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks, izmantojot virves, pārrāpjas pāri «Stikla kalnam», ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Nedrīkst pārvarēt stikla kalnu, rāpjoties tam gar sānu. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt ievērojot trases norobežojošos marķējumus un izmantojot virves.
Riepu kalns
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārskrien pāri smilšu – riepu kalnam un izskrien cauri ūdenstilpnei ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, skrienot tam pa vidu.
Tranšejas
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks ielien grāvī, palien apakšā zem režģa un izlien cauri šķērslim, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, skrienot tam pāri pa augšu. Nedrīkst lienot cauri tranšejai, to speciāli celt uz augšu. Nedrīkst pārvarēt šķērsli šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt guļus stāvoklī un lienot tam cauri pa vidu.
 • Uzmanību! Neceliet galvu vai citu ķermeņa daļu pārāk augstu!
Septiņi pakalni
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārvar visus 7 pakalnus, pārskrienot vai pārlecot tiem pāri, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, skrienot tam cauri pa vidu.
Veļas rullis
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izlien cauri pa vidu mucu šķērslim, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli lienot tam pāri pa augšu, nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, lienot tam cauri pa vidu.
 • Uzmanību! Nekādā gadījumā nedrīkst mucas karināt augšā uz stenda.
Baļķu siena
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārrāpjas pāri lielajai sienai, izmantojot virves un ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, kāpjot tam pāri gar sānu. Nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – pārvariet šķērsli pa vidu un lai būtu vieglāk pārvarēt šķērsli izmantot pie sienas piesietās virves.
 • Uzmanību! Esam piesardzīgi un apdomīgi lecot lejā no sienas.
Roži dārzs
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izlien zem dzeloņdrātīm un ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, virs dzeļondrātīm. Nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – pārvariet šķērsli pa vidu.
Grāvis ar baļķiem
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārlien pāri baļķiem un ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, staigājot tikai pa baļķiem. Nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – pārvariet šķērsli pa vidu, un pārlīst pāri balķiem.
Gaisa trepes
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks ar rokām, kārienā, pāriet pāri šķērslim, ja dalībnieks iekrīt ūdenī, no šķēršļa ārā drīkst izkāpt tikai šķēršļa sānos esošajās ūdens kabatās, pirms tam pārvarot slīpās koka sienas.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, skrienot tam pāri pa augšu. Nedrīkst pārvarēt šķērsli šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – ievērot iepriekš aprakstītos norādījumus par pareiza šķēršļa pārvarēšanu.
Slīcinātājs
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks uzrāpjas uz paaugstinājuma un pa kalniņu šļūc iekšā dīķi, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt pa vidu.
Ūdens pasaule
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks lienot caur ūdeni pārvar mucas, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus, kā arī pārvarēt šķērsli virs tīkla. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt pa vidu.
Aeroidium slīpās sienas
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārrāpjas pāri katrai sienai, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Nedrīkst izlaist nevienu dēļu sienu vai pārvarēt to pa sānu. Ja siena ir pārvarēta, atpakaļ rāpties nedrīkst. Sods par nepareizi pārvarētu šķērsli un par katru izlaistu sienu – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt pa vidu.
 • Uzmanību! Esam piesardzīgi un apdomīgi lecot lejā no sienām.
Kurzemes gaļsaimnieka kamuflāža
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks palien apakšā zem tīkla un izlien cauri šķērslim, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, skrienot tam pāri pa augšu. Nedrīkst pārvarēt šķērsli šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt guļus stāvoklī un lienot tam cauri pa vidu.
 • Uzmanību! Neceliet galvu vai citu ķermeņa daļu pārāk augstu!
Petronas mucas
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks izskrien cauri mucu šķērslim, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli lienot konstrukcijai pāri pa augšu, nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt, skrienot tam cauri pa vidu.
 • Uzmanību! Nekādā gadījumā nedrīkst mucas karināt augšā uz stenda.
Betsafe lielās stalažas
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārvar stalažu labirintu sākumā lienot pa pakapienam uz augšu un pēc tam lienot pa pakāpienam uz leju. Pārvar šķērsli, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus vai pārvarēt to pa ārpusi. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli ieteicams pārvarēt pa vidu.
Avesco lielais dīķis
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks ielec dīķī un pārvietojas pa dīķi.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – Nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par par izlaistu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – šķērsli pārvarēt ievērojot trases norobežojošos marķējumus un pārvietojoties tam pa vidu.
Pēdējā siena
 • Pareizi pārvarēts šķērslis – dalībnieks pārrāpjas pāri sienai, ievērojot laukuma norobežojošos marķējumus.
 • Nepareizi pārvarēts šķērslis – nedrīkst pārvarēt šķērsli, kāpjot tam pāri gar sānu. Nedrīkst pārvarēt šķērsli, šķērsojot trases norobežojošos marķējumus. Sods par izlaistu šķērsli, vai nepareizi pārvarētu šķērsli – 30 min.
 • Ieteikums, lai izvairītos no sodiem – pārvariet šķērsli pa vidu.
 • Uzmanību! Esam piesardzīgi un apdomīgi lecot lejā no sienas.