Nominācijas | DNB Stipro Skrējiens 2016
Stipro Skrējiens 2016
Piesakies šeit
Menu

Nominācijas

APBALVOŠANA

Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņem piemiņas suvenīru par dalību Stipro skrējienā.

Elites grupās uzvarētāji (1.-3.vieta) saņem diplomus, kausus un naudas balvas.

Individuālajās grupās naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fonds sadalās šādi:

Vieta Sievietes Vīrieši
1.vieta 500 EUR 500 EUR
2.vieta 250 EUR 250 EUR
3.vieta 125 EUR 125 EUR

Komandu grupā naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fons sadalās šādi:

Vieta Komandas
1.vieta 2000 EUR
2.vieta 1000 EUR
3.vieta 500 EUR

No visām naudas balvām LR likumdošanā noteiktajā kārtībā tiek ieturēts ienākuma nodoklis.

Masu startu uzvarētāji (1.-3.vieta) saņem diplomus un piemiņas balvas.

Organizatori piešķirs balvas arī sekojošās nominācijās:

  • Cienījamākais (vecākais) dalībnieks/-ce (individ.)
  • Stiprākā augstskola (komandu)
  • Stiprākā pašvaldība (komandu)
  • Stiprākais uzņēmums (komandu)
  • u.c. specbalvas