Stipro Skrējiens 2017
Piesakies šeit
draugiem.lv
twitter.com
facebook.com
youtube.com
Menu

Nolikums

BETSAFE STIPRO SKRĒJIENS 2017

Veicot trasi pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību veicot trasi.

 1. Sacensību mērķi:
  1. Veicināt veselīgu dzīves veidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku;
  2. Veicināt plašam cilvēku lokam pieejamu izturības sacensību tradīcijas Latvijā, kuru galvenais mērķis ir pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu;
  3. Iesaistīt sacensībās maksimāli daudz dalībnieku, tā realizējot mērķi par veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu;
  4. Izveidot projektu, kurā iesaistās dažādas sagatavotības pakāpes dalībnieki, darba kolektīvi (izmantojot skrējienu kā komandas saliedēšanas pasākumu);
 1. Vadība:
  1. „Betsafe Stipro skrējienu” rīko biedrība “Notikumu aģentūra” sadarbībā ar biedrību “Stiprinieku republika” (turpmāk tekstā Organizatori).
 2. Sacensības:
  1. „Betsafe Stipro skrējiens” ir starptautiskas atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sacensības notiek brīvā dabā.
  2. Tās ierīkošanā tiek izmantoti gan dabīgie, gan mākslīgi radīti šķēršļi.
  3. Trase ir marķēta visā tās garumā.
 3. Norises vieta un laiks:
  1. “Betsafe Stipro skrējiens” notiek 2017.gada 27.maijā un 28.maijā, atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”, Rembates pag., Ķeguma novadā.
  2. Starta vieta atpūtas un sporta komplekss “Zelta Zirgs”.
  3. Sacensību programma

27. maijs:

·        Ierašanās un reģistrācija individ. dalībniekiem: 09:00 – 12:45
·        Ierašanās un reģistrācija komandām 10:00 – 14:00
·        Iesildīšanās: 11:00
·        Starts – Izlūku skrējiens: 12:30
·        Iesildīšanās: 14:15
·        Starts – komandas Stipro skrējiens tradicionālā distance: 14:30
·        Apbalvošana Izlūku skrējienam 15:00
·        Apbalvošana Komandas Stipro skrējiens tradicionālā distance 16:30
·        Kontrollaika beigas 17:00

28. maijs:

·        Ierašanās un reģistrācija individ.dalībniekiem: 09:00 – 12:45
·        Ierašanās un reģistrācija komandām 10:00 – 14:00
·        Iesildīšanās: 10:35
·        Starts – Vīrieši Stipro skrējiens tradicionālā distance: 11:00
·        Iesildīšanās: 11:15
·        Starts – Sievietes Stipro skrējiens tradicionālā distance: 11:30
·        Iesildīšanās: 11:45
·        Starts – Sievietes Elites grupa: 12:00
·        Iesildīšanās: 12:30
·        Starts – Vīrieši Elites grupa: 13:00
·        Iesildīšanās: 13:30
·        Starts – Komandas Elites grupa: 14:00
·        Apbalvošana – Stipro skrējiens tradicionālā distance 14:30
·        Apbalvošana – Elites grupas 16:30
·        Kontrollaika beigas 16:30

Sacensību programma var tikt mainīta, atkarībā no dalībnieku skaita. 

 1. Distance:
  1. Sacensības notiek marķētā trasē un nav vērtējamas kā klasiskās skriešanas krosa sacensības;
  2. Trases garums ir 12 kilometri. Trasē ir izteikts reljefs un tajā atrodas vairāk kā 30 mākslīgi un dabiski veidoti šķēršļi.
  3. Paredzētais laiks trases veikšanai ātrākajam dalībniekam ir mazāk kā 1 stunda. Sacensību kontrollaiks ir 2h 30 min.
  4. Dalībniekiem strikti jāievēro distance. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks iziet ārpus trases, tam jāatgriežas trasē precīzi tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
  5. Nelabvēlīgu laika apstākļu (apledojums un tml.) vai citu objektīvu iemeslu dēļ trase un šķēršļi var tikt mainīti. Atsevišķi šķēršļi var tikt atcelti.
  6. Distances tiek dalītas šādi:
  7. Izlūku skrējiens (5 km)
  8. Stipro skrējiens tradicionālā distance (9 km)
  9. Elites stipro skrējiens (12 km)
 2. Dalībnieki:
  1. Dalībai sacensībās, Stipro skrējiena tradicionālajā distancē (9km) vai Elites grupā (12km) var pieteikties jebkura persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, bet Izlūku skrējienam var pieteikties persona, kura ir sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu.
  2. Dalībniekiem, kas vēlas startēt Stipro skrējiena tradicionālajā distancē (9km) vai Elites grupā (12km) un ir jaunāki par 18 gadu vecumu nepieciešams –  notariāli apstiprināta vecāku atļauja piedalīties rīkotajās Sacensībās, kā arī kādam no vecākiem/aizbildņiem ir jāatrodas pasākuma teritorijā.
  3. Sacensības notiek sekojošās grupās:
 • Individuāli Sievietes Elites grupā (12km)*
 • Individuāli Sievietes Stipro skrējiena tradicionālajā distancē (9km)
 • Individuāli Vīrieši Elites grupā (12km)*
 • Individuāli Vīrieši Stipro skrējiena tradicionālajā distancē (9km)
 • Komandas Elites grupā (12km)*
 • Komandas Stipro skrējiena tradicionālajā distancē (9km)
 • Individuāli Izlūku skrējiens

*Elites grupas – orientējoši distances garums 12 km, vairāk šķēršļi nekā Stipro skrējiena tradicionālajā distancē un naudas balvu fonds (skat. punktu 9.3.)

* Stipro skrējiena tradicionālā distance orientējoši distances garums 9  km, mazāk šķēršļi nekā Elites grupām.

* Izlūku skrējiens – orientējoši distances garums 5 km, mazāk šķēršļi nekā Elitas vai Stipro skrējiena tradicionālā distance

4. Sieviešu un vīriešu grupās dalībnieki startē individuāli.

5. Komandu grupā dalībnieki startē 4 cilvēku komandā. Obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.

6. Elites skrējienā komandu grupā tiek noteiktas atsevišķas ieskaites grupas  – Pašvaldību grupa, Uzņēmumu grupa un Augstskolu grupa, kurās tiek izcīnītas speciālbalvas. Šo grupu dalībkomandas tiek vērtētas arī kopējā Komandu klases ieskaitē.

7. Personīgi parakstoties uz Dalībnieka Reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina, ka:

 • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
 • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
 • viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
 • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.
 • Ar parakstu uz dalībnieka reģistrācijas apliecības dalībnieks piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.

7. Reģistrācija:

 1. Sacensībām var pieteikties internetā – www.stiproskrejiens.lv, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.
 2. Piesakoties un veicot samaksu ar maksājumu karti vai Swedbank internetbanku, dalībnieks tiek reģistrēts sacensībām nekavējoties.
 3. Piesakoties un veicot samaksu ar pārskaitījumu, dalībnieks sacensībām tiek reģistrēts tikai pēc rēķina apmaksas.
 4. Reģistrāciju pasākumam var veikt dalībnieks personiski vai komandas kontaktpersona. Komandas kontaktpersona, reģistrējot komandas dalībniekus, uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem, it īpaši tiem, kas attiecas uz dalībnieku veselību un drošību.
 5. Pēc veiksmīgas reģistrācijas dalībniekam uz norādīto e-pastu tiek atsūtīta “Dalībnieku Reģistrācijas apliecība”, kurā norādīts dalībniekam piešķirtais starta numurs. Dalībnieku Reģistrācijas apliecība ir jāizdrukā, jāparaksta un kopā ar personu apliecinošu dokumentu jāuzrāda Reģistrācijā sacensību dienā.
 6. Reģistrējoties sacensībām, dalībniekam trīs dienu laikā jāpārskaita dalības maksa.
 7. Visām summām tiek piemērota e-reģistrācijas maksa. Atsakoties no dalības e-reģistrācijas maksa netiek atgriezta. Ir iespējama dalības reģistrācija Betsafe Stipro skrējiena birojā. Šajā gadījumā  e-reģistrācijas maksa tiek noteikta 30% apmērā no dalības maksas.
 8. Dalības maksa tiek noteikta:
Individuālajiem dalībniekiem (Stipro skrējiena tradicionālajā distancē 9 km): Individuālajiem dalībniekiem (Elites  grupa 12 km):
01.02.2017. – 15.02.2017. – 18.00 EUR* 01.02.2017. – 15.02.2017. – 35.00 EUR*
16.02.2017. – 31.03.2017. – 23.00 EUR* 16.02.2017. – 31.03.2017. – 42.00 EUR*
01.04.2017. – 14.05.2017. – 27.00 EUR* 01.04.2017. – 14.05.2017. – 49.00 EUR*
15.05.2017. – 27.05.2017. – 30.00 EUR* 15.05.2017. – 27.05.2017. – 55.00 EUR*
Sacensību dienā – 40.00 EUR Sacensību dienā – 60.00 EUR
Komandām (Stipro skrējiena tradicionālajā distancē 9 km): Komandām (Elites grupa 12 km):
01.02.2017. – 15.02.2017. – 80.00 EUR* 01.02.2017. – 15.02.2017. – 140.00 EUR*
16.02.2017. – 31.03.2017. – 99.00 EUR* 16.02.2017. – 31.03.2017. – 168.00 EUR*
01.04.2017. – 14.05.2017. – 119.00 EUR* 01.04.2017. – 14.05.2017. – 196.00 EUR*
15.05.2017. – 27.05.2017. – 135.00 EUR* 15.05.2017. – 27.05.2017. – 219.00 EUR*
Izlūku skrējiens (5 km):
01.02.2017. – 15.02.2017. – 10.00 EUR*
16.02.2017. – 31.03.2017. – 13.00 EUR*
01.04.2017. – 14.05.2017. – 16.00 EUR*
15.05.2017. – 27.05.2017. – 18.00 EUR*
Sacensību dienā – 25.00 EUR

*Visām summām tiek piemērota e-reģistrācijas maksa.

9. Datu maiņa

 1. Komandas dalībnieku un komandas nosaukuma, kā arī individuālo dalībnieku datu maiņa ir maksas pakalpojums!!! Šo izmaiņu veikšanas maksa ir EUR 5,00 (pieci Eur, 00 centi). Piesakot datu koriģēšanu, maksa jāveic pārskaitījums uz zemāk esošajiem rekvizītiem, OBLIGĀTI maksājuma uzdevumā norādot komandas vai individuālā dalībnieka starta numuru (dalībnieka Nr.):SIA „Stipriem Events&Media”Reģ.Nr.40103736125Juridiskā adrese: Gaujas iela 3, Rīga, LV-1026Banka: AS SwedbankKods: HABALV22Konts: LV40HABA0551037516375Organizatori veiks izmaiņas pēc apmaksas saņemšanas. Lai pieteiktu datu koriģēšanu, jānosūta maksājuma uzdevums un precizētie dati uz e-pastu info@stipriem.lv

10. Dalības maksu noteikumi:

 1. Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas.
 2. Ja dalībnieks ir pieteicies un apmaksājis dalības maksu un atsakās no dalības līdz 31.03.2017. – dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties līdz 30.04.2017. – dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā, pārējos gadījumos dalības maksa netiek atmaksāta.
 3. Visiem studentiem un skolēniem, kuriem ir studentu/skolēnu apliecība ar derīguma termiņu vismaz līdz sacensību dienai 28.05.2017., tiek piemērota 15% atlaide dalības maksām visu pieteikšanās periodu individuālajās grupās. Komandai tiek piemērota šī atlaide, ja vismaz divi komandas dalībnieki ir studenti. Atlaide dalībai tiek piešķirta arī pensionāriem. Atlaide netiek piemērota uzņēmumu un organizāciju komandām (ja vien organizācija nav studentu apvienība vai augstskola) komandām. Studentu apliecības ir jāuzrāda sacensību dienā pie reģistrācijas. Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.
 4. Visiem  zemessargiem un karavīriem tiek piemērota 15% atlaide – norādot dienesta apliecības numuru. Dienesta apliecība ir jāuzrāda numuru izņemšanas vietā vai sacensību dienā pie reģistrācijas. Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.
 5. Visiem dalībniekiem, kas veic reģistrāciju, sākot no 22.05.2017. un kā apmaksas veidu izvēlas “Rēķinu/pārskaitījumu”, obligāti ir jānosūta Organizatoriem maksājuma uzdevums par dalības maksas apmaksu uz e-pastu sacensibas@stipriem.lv, vai info@stipriem.lv , pretējā gadījumā reģistrācija sacensībām netiks apstiprināta.
 6. Individuālo distanču dalībniekiem starta numuru nav iespējams nodot citai personai. Komandām ir iespēja veikt izmaiņas dalībnieku sastāvā, informējot par tām Organizatorus uz e-pastu sacensibas@stipriem.lv , vai info@stipriem.lv

9. Čipu izņemšana:

 1. Čips tiek izsniegts sacensību dienā reģistratūras teltī (atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”). Čips sacensību dalībniekam tiek nodots lietošanā uz sacensību laiku un tas nav sacensību dalībnieka īpašums.
 2. Katrs laika kontroles čips ir unikāls un derīgs tikai tam dalībniekam, kuram tas izsniegts. To nekādā veidā nedrīkst mainīt, nodot citai personai vai pārdot.
 3. Laika kontroles čips ir jāpiestiprina pie saviem apaviem. Laika kontroles čipam brīvi jākarājas apavu ārējā sānā. Tas nedrīkst būt ielikts apavos vai palikts zem apavu auklām.
 4. Distances laikā jāievēro sacensību rīkotāju norādītais maršruts un distances koridors.
 5. Pēc finiša laika kontroles čips jāatdod finiša koridorā, to novelkot un ieliekot speciāli tam paredzētajā vietā.
 6. Ja laika kontroles čips līdz sacensību beigām netiek nodots sacensību rīkotājiem, tad sacensību dalībniekam tiek anulēts sacensību rezultāts.

10.Vērtēšana un apbalvošana:

 1. Dalībniekam tiks piešķirts starta numurs un čips – laika uzņemšanas sistēma. Čipa un numura nozaudēšanas gadījumā dalībniekam netiks fiksēts rezultāts.
 2. Par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks vai komanda, kurš/-a visātrāk veicis/-kusi distanci.
 3. Elites grupās uzvarētāji (1.-3.vieta) saņem diplomus, kausus un naudas balvas:
  • Individuālajās grupās naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fonds sadalās šādi:
VIETA SIEVIETES VĪRIEŠI
1.vieta 500 EUR 500 EUR
2.vieta 250 EUR 250 EUR
3.vieta 125 EUR 125 EUR
 • Komandu grupā naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fons sadalās šādi:

4. “Betsafe Stipro skrējiens” (angl. “Betsafe Strong race 2017”) ir starptautiskas sacensības un uz visām naudas balvām ir attiecināms LATVIJAS REPUBLIKAS Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

5. Izlūku skrējienā uzvarētāji (1.-3. vieta) saņem diplomus un piemiņas balvas.

6. Stipro skrējiena tradicionālā distances grupas uzvarētāji (1. – 3. vieta) saņem diplomus un piemiņas balvas.

VIETA KOMANDAS
1.vieta 1500 EUR
2.vieta 800 EUR
3.vieta 400 EUR
 • No visām naudas balvām LR likumdošanā noteiktajā kārtībā tiek ieturēts ienākuma nodoklis.
 • Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņem medaļu.
 • Organizatori piešķirs balvas arī sekojošās nominācijās:
 • Cienījamākais (vecākais) dalībnieks/-ce (individ.)
 • Stiprākā augstskola 2017 (komandu)*
 • Stiprākā pašvaldība 2017 (komandu)*
 • Stiprākais uzņēmums 2017 (komandu)*

*Tiek vērtētas elites grupā. 

11. Sodi:

 1. 30 minūšu sods:
 • Par šķēršļa neveikšanu (Arī nepareiza šķēršļa veikšana ir tā neveikšana)*

*Ar šķēršļa aprakstiem iespējams iepazīties mēnesi pirms  sacensībām šeit: http://stiproskrejiens.lv/skersli/

2. Diskvalifikācija:

 • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību;
 • Ja komanda nefinišē 4 cilvēku sastāvā;
 • Ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola   bučus vai apavus ar jebkādiem asumiem;
 • Par trases neveikšanu pilnā garumā vai neiekļaušanos sacensību kontrollaikā (2 h 30 min.)
 • Ja tiek izlaists trases posms – pārkāpjot pāri lentām un pārskrienot uz blakus ejošo trases posmu.

12. Obligātais ekipējums:

 1. Obligātā ekipējuma nav. Tiek rekomendēti sporta apavi, vēju necaurlaidīgas pieguļošas garās bikses un pieguļošs krekls / jaka ar garajām piedurknēm, cimdi.
 2. Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam krūšu rajonā virs apģērba.
 3. Dalībnieka čipam, pēc kura tiks fiksēts dalībnieka rezultāts, jābūt piestiprinātam pie saviem apaviem. Laika kontroles čipam brīvi jākarājas apavu ārējā sānā. Tas nedrīkst būt ielikts apavos vai palikts zem apavu auklām. Dalībniekiem, kas finišēs bez čipa netiks fiksēts rezultāts.
 4. Dalībnieku čips pēc finišēšanas obligāti jāatdod finiša zonā. Čips jānodod arī tiem dalībniekiem, kas no sacensībām izstājas.
 5. Sods par neatdotu čipu – anulēts rezultāts.
 6. Ieteicams izmantot līmlenti, lai nostiprinātu gan apģērbu, gan apavus.
 7. *Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams skrējiena laikā sekot līdzi tiesnešu norādījumiem.

13. Serviss:

 1. Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošina nomazgāšanās iespēju, ģērbtuves, mantu glabātuvi un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
 2. Ģērbtuvju zona un dušas būs pieejamas tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru. Ģērbtuvēs aizliegts uzglabāt dokumentus, vērtslietas, mobilos telefonus un naudu. Organizatori neuzņemas atbildību par atstāto mantu saturu.

14. Citi:

 1. Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
 2. Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
 3. Atcerieties, ka stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Saglabājiet toleranci sacensību laikā, palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli un arī jūs saņemsiet palīdzību, kad to vajadzēs.
 4. Tiek rekomendēts ņemt līdzi vismaz vienu atbalstītāju. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.
 5. Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.
 6. Aicinām visus būt prātīgiem un sagatavoties šim skrējienam. Trase ir pietiekami sarežģīta un vēl grūtāku to var padarīt laikapstākļi.

!!! Dalībnieks ir pieteicies ar brīdi, kad saņemts tā pieteikums un nomaksāta dalības maksa. Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc reģistrācijas!!!

15. BETSAFE STIPRO SKRĒJIENA GIDS:

 1. “Betsafe Stipro skrējiena” gids ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un papildinājums.