StiproSkrejiens14 (69)
Nolikums | DNB Stipro Skrējiens 2016
Stipro Skrējiens 2016
Piesakies šeit
Menu

Nolikums

NOLIKUMS

 DNB STIPRO SKRĒJIENS 2016

Veicot trasi pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību veicot trasi.

 1. Sacensību mērķi:
  • 1.Veicināt veselīgu dzīves veidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku;
  • 2.Veicināt plašam cilvēku lokam pieejamu izturības sacensību tradīcijas Latvijā, kuru galvenais mērķis ir pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu;
  • 3.Iesaistīt sacensībās maksimāli daudz dalībnieku, tā realizējot mērķi par veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu;
  • 4. Izveidot projektu, kurā iesaistās dažādas sagatavotības pakāpes dalībnieki, darba kolektīvi (izmantojot skrējienu kā komandas saliedēšanas pasākumu);
 1. Vadība:
  • 1.„DNB Stipro skrējienu” rīko biedrība “Notikumu aģentūra”, sadarbībā ar biedrību “Stiprinieku republika” (turpmāk tekstā – Organizatori).

 

 1. Sacensības:
  • 1.„DNB Stipro skrējiens” ir starptautiskas atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sacensības notiek brīvā dabā.
  • 2.Tās ierīkošanā tiek izmantoti gan dabīgie, gan mākslīgi radīti šķēršļi.
  • 3.Trase ir marķēta visā tās garumā.
 1. Norises vieta un laiks:
  • 1.DNB Stipro skrējiens notiek 2016.gada 7.maijā, atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”, Rembates pag., Ķeguma novadā.
  • 2.Starta vieta – atpūtas un sporta komplekss “Zelta Zirgs”.
  • 3. Sacensību programma*:
 • Ierašanās un reģistrācija individ. dalībniekiem:   09:00 – 12:45
 • Ierašanās un reģistrācija komandām                    10:00 – 14:00
 • Iesildīšanās:                                                          10:35
 • Starts – Vīrieši Elites grupa:                                 11:00
 • Iesildīšanās:                                                          11:15
 • Starts – Sievietes Elites grupa:                             11:30
 • Iesildīšanās:                                                          11:45
 • Starts – Komandas Elites grupa:                          12:00
 • Iesildīšanās:                                                          12:30
 • Starts – Sievietes Masu starts:                              12:45
 • Iesildīšanās:                                                          13:30
 • Starts – Vīrieši Masu starts:                                  13:45
 • Iesildīšanās:                                                          14:45
 • Starts – komandas Masu starts:                            15:00
 • Apbalvošana  elites grupām:                                15:20
 • Kontrollaika beigas:                                             17:30
 • Apbalvošana masu starta grupām                        18:00

un komandu nominācijām:

Sacensību programma var tikt mainīta, atkarībā no dalībnieku skaita.

 

 1. Distance:
  • 1.Sacensības notiek marķētā trasē un nav vērtējamas kā klasiskās skriešanas krosa sacensības;
  • 2.Trases garums ir 9 kilometri. Trasē ir izteikts reljefs un tajā atrodas vairāk kā 33 mākslīgi un dabiski veidoti šķēršļi.
  • 3. Paredzētais laiks trases veikšanai ātrākajam dalībniekam ir mazāk kā 1 stunda. Sacensību kontrollaiks ir 2h 30 min.
  • 4.Dalībniekiem strikti jāievēro distance. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks iziet ārpus trases, tam jāatgriežas trasē precīzi tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
  • 5.Nelabvēlīgu laika apstākļu (apledojums un tml.) vai citu objektīvu iemeslu dēļ trase un šķēršļi var tikt mainīti. Atsevišķi šķēršļi var tikt atcelti.
 1. Dalībnieki:
  • 1.Dalībai sacensībās var pieteikties jebkura persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.
  • 2.Dalībniekiem, kas vēlas startēt un ir jaunāki par 18 gadu vecumu nepieciešams –  notariāli apstiprināta vecāku atļauja piedalīties rīkotajās Sacensībās, kā arī kādam no vecākiem/aizbildņiem ir jāatrodas pasākuma teritorijā.
  • 3. Sacensības notiek sekojošās grupās:
 • Sievietes Elites grupa*
 • Sievietes masu starts
 • Vīrieši Elites grupa*
 • Vīrieši masu starts
 • Komandas Elites grupa*
 • Komandas masu starts

*Elites grupas –  orientējošā distance 9 km, vairāk šķēršļi nekā Masu startam un naudas balvu fonds (skat. punktu 9.3.)

* Masu starts – orientējošā distance 8,3 km, mazāk šķēršļi nekā Elites grupām.

 • 4.Sieviešu un vīriešu grupās dalībnieki startē individuāli.
 • 5.Komandu grupā dalībnieki startē 4 cilvēku komandā. Obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.
 • 6.Elites skrējienā komandu grupā tiek noteiktas atsevišķas ieskaites grupas  – Pašvaldību grupa, Uzņēmumu grupa un Augstskolu grupa, kurās tiek izcīnītas speciālbalvas. Šo grupu dalībkomandas tiek vērtētas arī kopējā Komandu klases ieskaitē.
 • 7.Personīgi parakstoties uz Dalībnieka Reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina, ka:
 • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
 • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
 • viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
 • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.
 • Ar parakstu uz dalībnieka reģistrācijas apliecības dalībnieks piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.

 

 1. Reģistrācija:
  • 1. Sacensībām var pieteikties internetā – www.dnbstiproskrejiens.lv, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.
   • Piesakoties un veicot samaksu ar maksājumu karti vai Swedbank internetbanku, dalībnieks tiek reģistrēts sacensībām nekavējoties.
   • Piesakoties un veicot samaksu ar pārskaitījumu, dalībnieks sacensībām tiek reģistrēts tikai pēc rēķina apmaksas.
   • Reģistrāciju pasākumam var veikt dalībnieks personiski vai komandas kontaktpersona. Komandas kontaktpersona, reģistrējot komandas dalībniekus, uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem, it īpaši tiem, kas attiecas uz dalībnieku veselību un drošību.
  • 2.Pēc veiksmīgas reģistrācijas dalībniekam uz norādīto e-pastu tiek atsūtīta “Dalībnieku Reģistrācijas apliecība”, kurā norādīts dalībniekam piešķirtais starta numurs. Dalībnieku Reģistrācijas apliecība ir jāizdrukā, jāparaksta un kopā ar personu apliecinošu dokumentu jāuzrāda Reģistrācijā sacensību dienā.
  • 3.Reģistrējoties sacensībām, dalībniekam trīs dienu laikā jāpārskaita dalības maksa.
  • 4. Dalības maksa tiek noteikta:
Individuālajiem dalībniekiem: Individuālajiem dalībniekiem (Elites grupa):
04.02.2016. – 09.02.2016. – 13.00 EUR 04.02.2016. – 09.02.2016. – 26.00 EUR
10.02.2016. – 22.02.2016. – 16.00 EUR 10.02.2016. – 22.02.2016. – 30.00 EUR
23.02.2016. – 14.03.2016. – 19.00 EUR 23.02.2016. – 14.03.2016. – 34.00 EUR
15.03.2016. – 04.04.2016. – 22.00 EUR 15.03.2016. – 04.04.2016. – 38.00 EUR
05.04.2016. – 25.04.2016. – 25.00 EUR 05.04.2016. – 25.04.2016. – 42.00 EUR
26.04.2016. – 06.05.2016. – 28.00 EUR 26.04.2016. – 06.05.2016. – 45.00 EUR
Sacensību dienā – 35.00 EUR Sacensību dienā – 60.00 EUR
Komandām: Komandām (Elites grupa):
04.02.2016. – 09.02.2016. – 70.00 EUR 04.02.2016. – 09.02.2016. – 104.00 EUR
10.02.2016. – 22.02.2016. – 80.00 EUR 10.02.2016. – 22.02.2016. – 120.00 EUR
23.02.2016. – 14.03.2016. – 90.00 EUR 23.02.2016. – 14.03.2016. – 136.00 EUR
15.03.2016. – 04.04.2016. – 100.00 EUR 15.03.2016. – 04.04.2016. – 152.00 EUR
05.04.2016. – 25.04.2016. – 110.00 EUR 05.04.2016. – 25.04.2016. – 168.00 EUR
26.04.2016. – 06.05.2016. – 120.00 EUR 26.04.2016. – 06.05.2016. – 180.00 EUR
 • 5.VIP Serviss. Dalībniekam par atsevišķu samaksu ir iespēja iegādāties VIP biļeti līdz 02.05.2016.

VIP biļetes cena vienai personai – 100.00 EUR

VIP biļetes cenā iekļauts:

 • VIP autostāvvieta vienai automašīnai (līdzbraucējiem/skatītājiem, kas atrodas šajā automašīnā – līdz 4 pers., bezmaksas ieeja pasākuma teritorijā)
 • silta duša pēc finiša
 • folija sega finišā
 • VIP telpa ar uzkodām un dzērieniem
 • VIP reģistrācija – iespēja dalībnieka numuru saņemt Organizatoru birojā no 28.04. – 03.05.2016. Pirms tam piesakoties pa tālruni: 67274443
 • Stipro skrējiena T-krekls
 • VIP dalībnieka numurs ar savu vārdu/komandas nosaukumu

 

*VIP biļetē nav iekļauta Stipro skrējiena dalības maksa, tā jāiegādājas atsevišķi.

 1. Dalības maksu noteikumi:
  • 1.Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas.

 

Ja dalībnieks ir pieteicies un apmaksājis dalības maksu un atsakās no dalības līdz 29.02.2016. – dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties līdz 15.04.2016. –   dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā, pārējos gadījumos dalības maksa netiek atmaksāta.

 • 2.Visiem studentiem, kuriem ir studentu apliecība ar derīguma termiņu vismaz līdz sacensību dienai 07.05.2016.,  tiek piemērota 15% atlaide dalības maksām visu pieteikšanās periodu individuālajās grupās. Komandai tiek piemērota atlaide 15%, ja vismaz divi komandas dalībnieki ir studenti. Atlaide netiek piemērota uzņēmumu un organizāciju komandām (ja vien organizācija nav studentu apvienība vai augstskola) komandām. Studentu apliecības ir jāuzrāda numuru izņemšanas vietā, vai sacensību dienā pie reģistrācijas. Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.
 • 3.Visiem AS “DNB Banka” klientiem tiek piemērota 15% atlaide dalības maksām visu pieteikšanās periodu visām dalībnieku grupām. Atlaide tiek piemērota, reģistrējoties www.sacensibas.lv un uzrādot unikālo atlaižu kodu, kuru AS “DNB Banka” ir izsūta saviem klientiem. Ar unikālo kodu drīkst reģistrēties tā saņēmējs, to nedrīkst nodot reģistrācijai trešajām personām.
 • 4.Visiem  zemessargiem un karavīriem tiek piemērota 15% atlaide – norādot dienesta apliecības numuru. Dienesta apliecība ir jāuzrāda numuru izņemšanas vietā vai sacensību dienā pie reģistrācijas. Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.
 • 5.Visiem dalībniekiem, kas veic reģistrāciju, sākot no 03.05.2016. un kā apmaksas veidu izvēlas “Rēķinu/pārskaitījumu”, obligāti ir jānosūta Organizatoriem maksājuma uzdevums par dalības maksas apmaksu uz e-pastu sacensibas@stipriem.lv, vai info@stipriem.lv , pretējā gadījumā reģistrācija sacensībām netiks apstiprināta.
 • 6.Individuālo distanču dalībniekiem starta numuru nav iespējams nodot citai personai. Komandām ir iespēja veikt izmaiņas dalībnieku sastāvā, informējot par tām Organizatorus uz e-pastu sacensibas@stipriem.lv , vai info@stipriem.lv
 1. Numuru izņemšana – EXPO
  • 1. t/c Domina Shopping no 02.05 – 05.05.2016 (katru dienu no plkst. 15:00 – 21:00) tiks organizēta numuru izņemšana.
  • 2.02.05  03.05.2016 numurus izņem elites grupas skrējēji un no 04.05. – 05.05.2016 numurus izņem dalībnieki, kas startē masu grupā.
  • 3.Lai dalībnieks varētu izņemt savu starta numuru, ir jāuzrāda, parakstīta dalībnieka reģistrācijas apliecība un personu apliecinoši dokumenti.

Ja dalībnieks ir iegādājies individuālā starta biļeti,  ir jāizdrukā dalībnieka reģistrācijas apliecība vienā eksemplārā un jāparaksta to.

Ja ir iegādāta komandas biļete (4 cilvēki), tad šī dalībnieka reģistrācijas apliecība ir jāizdrukā 4 (četros) eksemplāros un jāparaksta KATRAM komandas dalībniekam. 

 • 4.Dalībnieki, kas nebūs savus numurus izņēmuši t/c Domina Shopping Expo laikā, numurus varēs izņemt sacensību dienā lielajā reģistratūras teltī.

 

 1. Čipu izņemšana:
  • 1. Čips tiek izsniegts sacensību dienā reģistratūras teltī (atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”). Čips sacensību dalībniekam tiek nodots lietošanā uz sacensību laiku un tas nav sacensību dalībnieka īpašums.
  • 2. Katrs laika kontroles čips ir unikāls un derīgs tikai tam dalībniekam, kuram tas izsniegts. To nekādā veidā nedrīkst mainīt, nodot citai personai vai pārdot.
  • 3. Laika kontroles čips ir jāpiestiprina pie saviem apaviem. Laika kontroles čipam brīvi jākarājas apavu ārējā sānā. Tas nedrīkst būt ielikts apavos vai palikts zem apavu auklām.
  • 4. Distances laikā jāievēro sacensību rīkotāju norādītais maršruts un distances koridors.
  • 5. Pēc finiša laika kontroles čips jāatdod finiša koridorā, to novelkot un ieliekot speciāli tam paredzētajā vietā.
  • 6. Ja laika kontroles čips līdz sacensību beigām netiek nodots sacensību rīkotājiem, tad sacensību dalībniekam tiek anulēts sacensību rezultāts.
 1. Vērtēšana un apbalvošana:
  • 1. Dalībniekam tiks piešķirts starta numurs un čips – laika uzņemšanas sistēma. Čipa un numura nozaudēšanas gadījumā dalībniekam netiks fiksēts rezultāts.
  • 2. Par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks vai komanda, kurš/-a visātrāk veicis/-kusi distanci.
  • 3. Elites grupās uzvarētāji (1.-3.vieta) saņem diplomus, kausus un naudas balvas:
   • Individuālajās grupās naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fonds sadalās šādi:
Vieta Sievietes Vīrieši
1.vieta 500 EUR 500 EUR
2.vieta 250 EUR 250 EUR
3.vieta 125 EUR 125 EUR
 • Komandu grupā naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fons sadalās šādi:
Vieta Komandas
1.vieta 1500 EUR
2.vieta 800 EUR
3.vieta 400 EUR
 • No visām naudas balvām LR likumdošanā noteiktajā kārtībā tiek ieturēts ienākuma nodoklis.
 • 4. Masu startu uzvarētāji (1.-3.vieta) saņem diplomus un piemiņas balvas.
 • 5. Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņem sertifikātu.
 • 6. Organizatori piešķirs balvas arī sekojošās nominācijās:
 • Cienījamākais (vecākais) dalībnieks/-ce (individ.)
 • Stiprākā augstskola 2016 (komandu)*
 • Stiprākā pašvaldība 2016 (komandu)*
 • Stiprākais uzņēmums 2016 (komandu)*

*Tiek vērtētas elites grupā.

 

 1. Sodi:
  • 1. 30 minūšu sods:
 • Par šķēršļa neveikšanu (Arī nepareiza šķēršļa veikšana ir tā neveikšana)*

*Ar šķēršļa aprakstiem iespējams iepazīties šeit: http://thestrongrace.com/skersli/

 • 2. Diskvalifikācija:
 • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību;
 • Ja komanda nefinišē 4 cilvēku sastāvā;
 • Ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola   bučus vai apavus ar jebkādiem asumiem;
 • Par trases neveikšanu pilnā garumā vai neiekļaušanos sacensību kontrollaikā (2 h 30 min. )
 • Ja tiek izlaists trases posms – pārkāpjot pāri lentām un pārskrienot uz blakus ejošo trases posmu.

*Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams skrējiena laikā sekot līdzi tiesnešu norādījumiem.

 1. Obligātais ekipējums:
  • 1. Obligātā ekipējuma nav. Tiek rekomendēti sporta apavi, vēju necaurlaidīgas pieguļošas garās bikses un pieguļošs krekls / jaka ar garajām piedurknēm, cimdi.
  • 2. Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam krūšu rajonā virs apģērba.
  • 3. Dalībnieka čipam, pēc kura tiks fiksēts dalībnieka rezultāts, jābūt piestiprinātam pie saviem apaviem. Laika kontroles čipam brīvi jākarājas apavu ārējā sānā. Tas nedrīkst būt ielikts apavos vai palikts zem apavu auklām. Dalībniekiem, kas finišēs bez čipa netiks fiksēts rezultāts.
 • Dalībnieku čips pēc finišēšanas obligāti jāatdod finiša zonā. Čips jānodod arī tiem dalībniekiem, kas no sacensībām izstājas.
 • Sods par neatdotu čipu – anulēts rezultāts.
  • 4. Ieteicams izmantot līmlenti, lai nostiprinātu gan apģērbu, gan apavus.
 1. Serviss:
  • 1. Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošina nomazgāšanās iespēju, ģērbtuves, mantu glabātuvi un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
  • 2. Ģērbtuvju zona un dušas būs pieejamas tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru. Ģērbtuvēs aizliegts uzglabāt dokumentus, vērtslietas, mobilos telefonus un naudu. Organizatori neuzņemas atbildību par atstāto mantu saturu.
 1. Citi:
  • 1. Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
  • 2. Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
  • 3. Atcerieties, ka stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Saglabājiet toleranci sacensību laikā, palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli un arī jūs saņemsiet palīdzību, kad to vajadzēs.
  • 4. Tiek rekomendēts ņemt līdzi vismaz vienu atbalstītāju. 14.5. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.
  • 5. Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.
  • 6. Aicinām visus būt prātīgiem un sagatavoties šim skrējienam. Trase ir pietiekami sarežģīta un vēl grūtāku to var padarīt laikapstākļi.

!!! Dalībnieks ir pieteicies ar brīdi, kad saņemts tā pieteikums un nomaksāta dalības maksa. Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc reģistrācijas!!!

 1. DNB STIPRO SKRĒJIENA GIDS:
  • 1. DNB Stipro skrējiena gids ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un papildinājums.